प्रतिवेदन

S.N Title File
1 Annual Report 2071_72 |
2 Annual Report - 2070/71 |
3 Roving Seminar_Banke_13_16Dec2014 |
4 Roving Seminar_Kavre_13Dec2014 |
5 Agro-meteorological Indicators Identifications, Gaps Review and Recommendations |
6 Review Agrometeorological Services in Nepal |
7 Second Trimester news letter |
8 Focal Person Training Report |
9 Third Trimester News Letter |
10 First trimester newsletter 2073 74 |
11 Second Trimester Newsletter |
12 First trimester newsletter AMIS 2074/75 |

बाढी सूचना
!!! २०७५-०४-२९ बिहान ६ बजे सप्तकोशी र यसका शाखा नदीहरूमा आज बेलुका सम्मै जलसतह सतर्कता तह आसपास हुने पूर्वानुमान भएकाले सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको नदी तटिय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुहोला !!!