AMIS सँग सम्बन्धीत

यसको लक्ष्य नेपालको कृषि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्थापित गरी जलवायू तथा वातावरण परिवर्तनबाट देखिएका प्रतिकूल असरहरुबाट कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई सूचना तथा संचार प्रविधिको माध्यमबाट न्युनिकरण गर्ने र अनुकूलनात्मक वातावरणलाई सहजीकरण गर्न कृषिसंग सम्बन्धित जलवायू सूचनाहरु, पूर्व चेतना प्रणाली अन्तर्गत कृषक, कृषक समुदाय तथा सरोकारवालाहरुलाई सूचना प्रवाह गर्ने रहेको छ ।


बाढी सूचना
!!! २०७५-०४-२९ बिहान ६ बजे सप्तकोशी र यसका शाखा नदीहरूमा आज बेलुका सम्मै जलसतह सतर्कता तह आसपास हुने पूर्वानुमान भएकाले सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको नदी तटिय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुहोला !!!