नेपाल सरकार
कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
मध्य बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. crop calendar Mandarin 2016/10/05   डाउनलोड
2. उन्नत मकै खेती तथा बिउ उत्पादन प्रबिधि 2015/5/29   डाउनलोड
3. उष्ण फलफुल खेती प्रबिधि 2015/05/29   डाउनलोड
4. मुला खेती तथा बिउ उत्पादन प्रबिधि 2015/05/28   डाउनलोड
5. प्याज खेती तथा बिउ उत्पादन प्रबिधि 2015/05/27   डाउनलोड
6. तरकारी खेती प्रविधि 2015/05/25   डाउनलोड
7. crop calendar potato 2016/10/05   डाउनलोड
8. crop calendar tomato 2016/10/05   डाउनलोड
9. crop calendar cauliflower 2016/10/05   डाउनलोड
10. crop calendar wheat 2016/10/05   डाउनलोड
11. crop calendar rice 2016/10/05   डाउनलोड
12. crop calendar maize 2016/10/05   डाउनलोड
13. crop calendar pomergranet 2016/10/05   डाउनलोड
14. crop calendar kiwi 2016/10/05   डाउनलोड
15. crop calendar citrus 2016/10/05   डाउनलोड
16. crop calendar apple 2016/10/05   डाउनलोड