भिडियो ग्यालरी

S.N File Name Published Date Links
1 जलवायु लचीलापन को लागि पायलट कार्यक्रम 2015-03-30 11:15:00
2 नेपालमा जलवायु परिवर्तन एआईसीसी 2016-06-25 11:15:00
3 कृषि सूचना प्रणाली नेपाल 2016-06-25 11:15:00
4 कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन आईसीटी सामग्री प्रयोग 2016-06-25 11:15:00
5 AMIS वृत्तचित्र 2017-04-11 11:15:00
6 नेपालमा Agromet सल्लाहकार (AAB) 2017-04-27 11:15:00

बाढी सूचना
!!! २०७५-०४-२९ बिहान ६ बजे सप्तकोशी र यसका शाखा नदीहरूमा आज बेलुका सम्मै जलसतह सतर्कता तह आसपास हुने पूर्वानुमान भएकाले सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको नदी तटिय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुहोला !!!